Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.sva.10, 13VÅTM99000Svarta10 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-07 Stoppdatum 2020-11-07
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 5366
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: