Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.sva.35a, 13VÅTM99000Svarta35a Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-07 Stoppdatum 2020-11-07
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 14431
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: