Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.10, 13VÅTM99000Bölarp10 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-23 Stoppdatum 2020-03-23
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 7335
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: