Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.29, 13VÅTM99000Bölarp29 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-24 Stoppdatum 2020-03-24
Mängd (ton): 26,01 Kostnad totalt: 47963
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: