Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-06 Stoppdatum 2020-08-06
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 10888
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: