Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV015, 1942 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-05 Stoppdatum 2020-08-05
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 2094
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: