Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRB007, 267 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-22 Stoppdatum 2020-10-22
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 14662
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: