Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO024, 1696 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-04 Stoppdatum 2020-08-04
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 6644
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: