Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN033, 2486 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-25 Stoppdatum 2020-03-25
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1847
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: