Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA011, 2489 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-26 Stoppdatum 2020-03-26
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5434
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: