Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA030, 2034 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-26 Stoppdatum 2020-10-26
Mängd (ton): 8,48 Kostnad totalt: 17381
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: