Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI002, 2832 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-27 Stoppdatum 2020-09-27
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3203
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: