Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI009, 2839 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-28 Stoppdatum 2020-09-28
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1586
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: