Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI023, 2853 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-26 Stoppdatum 2020-03-26
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 3408
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: