Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGIS001, 2859 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-29 Stoppdatum 2020-03-29
Mängd (ton): 6,15 Kostnad totalt: 9780
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: