Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGIS002, 2860 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-28 Stoppdatum 2020-03-28
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 15909
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: