Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY015, 3173 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-16 Stoppdatum 2020-08-16
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1805
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: