Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR010, 1804 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-08 Stoppdatum 2020-08-08
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 2060
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: