Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK003, 3122 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-13 Stoppdatum 2020-08-13
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 6098
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: