Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK042, 3156 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-12 Stoppdatum 2020-08-12
Mängd (ton): 2,15 Kostnad totalt: 4298
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: