Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN070, 3230 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-08 Stoppdatum 2020-10-08
Mängd (ton): 14,86 Kostnad totalt: 28573
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: