Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR019, 1605 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-01 Stoppdatum 2020-08-01
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 8979
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: