Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU216, 2622 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-14 Stoppdatum 2020-08-14
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 7996
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: