Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL003, 1162 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-09 Stoppdatum 2020-09-09
Mängd (ton): 12,10 Kostnad totalt: 23873
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: