Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUS015, 8059 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-16 Stoppdatum 2020-08-16
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt: 3469
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: