Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUS017, 8061 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-16 Stoppdatum 2020-08-16
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3609
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: