Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR038, 2886 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-31 Stoppdatum 2020-03-31
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4774
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: