Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR068, 2916 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-29 Stoppdatum 2020-03-29
Mängd (ton): 8,18 Kostnad totalt: 13014
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: