Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS007, 2046 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-25 Stoppdatum 2020-10-25
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 2094
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: