Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS021, 2060 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-25 Stoppdatum 2020-10-25
Mängd (ton): 2,76 Kostnad totalt: 5654
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: