Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR145, 2784 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-27 Stoppdatum 2020-03-27
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1806
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: