Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR209, 2793 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-26 Stoppdatum 2020-03-26
Mängd (ton): 15,99 Kostnad totalt: 28960
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: