Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTJO010, 1967 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-06 Stoppdatum 2020-08-06
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 6491
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: