Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF095, 2198 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-23 Stoppdatum 2020-10-23
Mängd (ton): 1,33 Kostnad totalt: 2722
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: