Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF276, 2290 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-18 Stoppdatum 2020-10-18
Mängd (ton): 2,15 Kostnad totalt: 4398
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,1
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: