Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB004, 3070 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-30 Stoppdatum 2020-09-30
Mängd (ton): 8,02 Kostnad totalt: 12783
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: