Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRETJÄRNEN, 809 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-19 Stoppdatum 2020-08-19
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 20020
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: