Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergevatten, 1174 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-31 Stoppdatum 2020-07-31
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1965
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: