Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-08 Stoppdatum 2020-09-08
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 30003
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: