Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-14 Stoppdatum 2020-09-14
Mängd (ton): 17,98 Kostnad totalt: 22730
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: