Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DALSTJÄRN, 1195 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-27 Stoppdatum 2020-07-27
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 6233
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: