Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DAMMTJÄRN, 1269 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-30 Stoppdatum 2020-07-30
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 6011
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: