Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-10 Stoppdatum 2020-08-10
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 7051
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: