Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÄRDSJÖN, 663 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-06 Stoppdatum 2020-10-06
Mängd (ton): 2,27 Kostnad totalt: 3863
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: