Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMESJÖN, 1368 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-28 Stoppdatum 2020-10-28
Mängd (ton): 25,03 Kostnad totalt: 53556
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: