Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: INGELKÄRR, 625 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-23 Stoppdatum 2020-10-23
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 5118
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: