Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: JÄRNSJÖN, 863 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-20 Stoppdatum 2020-10-20
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 7479
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: