Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNESJÖN, 1248 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-03 Stoppdatum 2020-08-03
Mängd (ton): 6,98 Kostnad totalt: 13961
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: