Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA LÅNGETJÄRN, 678 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-21 Stoppdatum 2020-10-21
Mängd (ton): 2,13 Kostnad totalt: 4095
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: