Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGESJÖN, 609 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-26 Stoppdatum 2020-08-26
Mängd (ton): 11,64 Kostnad totalt: 16027
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: